Адаптация
обект-скулптура за тялото, 2013

Дипломна задача Бакалавър. Обект-Октопод. Материали: гума, керамика, магнити.

Обектът е изграден от повтарящи се елементни, които се движат в ритъм от малко към голямо. Контрастът между материалите позволява деформация на формата.