Затвори проекта

Апартамент S01

архитектура и интериор

Апартамент S01 | 2016

Докато свободната (от конструктивни елементи) фасада и хоризонталните прозорци са даденост за проекта, усилията в него са подчертано насочени към достигането до съответстващи на модернистичните идеали свободен план и протичащо пространство. Това позволява на живата природа и външното пространство да протичат в интериора, което е рядко и любопитно състояние в рамките на централния градски контекст.