Затвори проекта

Брандинг за Фолклорен център Чавдар 2019г

Основна цел в идентичността на Фолклорен център Чавдар е съвременното визуално и смислово интерпретиране на темата за традициятата. След направеното проучване концептуално се синтезира идеята, че в миналото “природата изгражда човек”, която след това приема художествена форма в дизайна и изграждането на визуален език на центъра.