Затвори проекта

Брандинг и ориентация в Aesthe Clinic 2018-2019г.

Цялостен проект, който обваща идентичност и ориентация в клиниката на д-р Стоянов. Въвежда корпоративен шрифт (Комета на Кирил Златков) както в рекламните материали, така и в насочващите пространствени решения. Основната цел е удобна и ясна ориентация, както и знакова идентичност. Това е постигнато чрез използването на сребърен цвят Pantone и минималистични дизайн решения.