Затвори проекта

Вързани, сВързани

бижута, 2013

Въжето – с характерните си форма, функция и материалност е отправна точка за създаване на сериите “Вързани“ и “сВързани“; на модулен принцип се организира един прост мотив  в сложна структура с обичайна обща форма.