Голи глаголи
Голи глаголи | 2017

По поръчка на фондация “Отворени изкуства”, Пловдив за изложбата “Тук и навсякъде”, Детмаг, Пловдив, с куратор Владия Михайлова.

(фотография Гьоте институт)