Затвори проекта

Декор на ТВ предаване

„Мултимедия“ e предаване за изкуство и култура, което представя различни гледни точки, културни преживявания и теми за обсъждане. Заедно със студио DontDIY и екипа на предаването превърнахме декора на студиото в платформа за представяне на
съвременен български дизайн и изкуство. Заобиколихме студиото на предаването с осем подвижни WallStack конструкции, които според проекта, който се представя, могат да се пренаредят и композират по различен начин.