Затвори проекта

Ежедневни религиозни обекти

серия от обекти

Ежедневни религиозни обекти | 2015-2017

Селекция от предмети, чиято всекидневна употреба е довела до счупване, унищожаване или загуба. Бижутерският подход се намесва като втори живот за предмета, чрез типичната знаковост да блести в нова кожа.

Фокусът е върху детайли от нашия бит, без чиято функционалност бихме били възпрепятствани. Опаковането в кожа уеднаквява всяка нова форма, подобно на саркофаг на миналото на предмета.