Затвори проекта

ЕТЪРА – детски кът

PRAKTRIK: ЕТЪРА – детски кът | 2013

Идейна концепция: Весела Герчева

Графичен дизайн: Poststudio

Илюстрации: Росица Ралева

Клиент: АЕК Етър, Габрово, с финансовата подкрепа на Фондация Америка За България