„Козел“, „Заекът“, „Бомбето“

Корици и оформления към новите издания на Йордан Радичков – „Козел“, „Заекът“, „Бомбето“, от издателство. „Нике“, 2022 г. Проекти на София Попйорданова.