Колелиния
инсталация

Колелиния | 2008

Концепция за висящи велосипедни маршрути базиране на опънати стоманени въжета. Проектът се развива в две насоки. Утопична градска система за преодоляване на натоварени градски зони за масово ползване. Втората насока е изграждане на гъвкава система за специализирани маршрути с цел туризъм и развлечение.