Затвори проекта

Намечкание

Намечкание | 2015

Авторска книга, съдържаща 12 български народни пословици и поговорки. Всяка една е коректно предадена, а главното действащо лице е мечката. Илюстрацията използва текстовите знаци и ги превръща в картинен материал. Изразното средство за изобразителна характерност в тази книга е през средствата на типографията.