Затвори проекта

Новогодишен календар

календари

Новогодишен календар | 2016

Ръчно отпечатан върху специален картон календар-картина, който не е безсмислен след края на годината.