Затвори проекта

Ориентация в клиника на Д-р Денкова 2018-2019г.

 Ориентацията в клиниката на д-р Денкова има за цел да противопостави визуално и смислово идеята за контраст и изчистване на формата. Това е постигнато с изработването на бетонни блокове “облечени” отчасти в огледален алуминий. По този начин системата е ясно разпознаваема, но и пасва хармонично в пространството.

 

Снимки от Иван Дончев и Боряна Пандова