Затвори проекта

Пластове

лампа

Пластове | 2014г.

Осветителни тела, направени от пластове микропореста гума.