Пътуваща страна
картинна приказка, 2016

Филм за сблъсъка на минало, настояще и бъдеще. Една картинна приказка без думи, за търсенето на истинската свобода и идентичност. Художник на филма е Росица Ралева, а композитор – Петър Дундаков. Музиката е изградена от магическите гласове на Ева квартет и вокална формация Юлангело. Филмът е отличен с 12 международни и национални награди.