Речи слово твердо

Речи слово твердо | 2014

Част от серията “Реклами за щастливи дни” за самостоятелната изложба “Images of the word” в галерия  “Un Cabinet D’Amateur”, София

(фотография Тихомир Рачев)