Затвори проекта

Решавам = Съществувам

изложба

Решавам = Съществувам | 2016

Целта на изложбата е да набира обществена подкрепа, да разпознае грижите на хората с интелектуални затруднения и психични проблеми, както и те да бъдат приемани малко повече като индивиди с техните собствени нужди, идеи и желания.