Затвори проекта

Скромна съм

самоиницииран проект

Скромна съм | 2013

Кратък самоиницииран проект, който представлява типографски визуализации на безумните изказвания на тогавашния министър на Младежта и спорта. Визуализациите са направени във формат, подходящ за принт на плакат или тениска и предоставени за свободно сваляне, ползване и споделяне.