Славянски 18 и 20
реконструкция

Славянски 18 и 20 | 2014

Проектът представлява реконструкция на сгради паметници на културата от ансамблов характер, в централната част на Русе. Намесата предлага съвместното съществуване на новата жилищна и обществена функция, със запазване на историческите артефакти и дух. В корпусните мебелировки е развит табленият детайл, типичен за миналото, докато вътрешните пространства са по-отворени и гъвкави за промяна, покривните ферми са новопроектирани според настоящите цели на сградите.