VECTOR 1 · Z TENSE · O TENSE
стол

Констатантин Ачков представя три нови разработки столове, тип тенсегрити*. Трите стола показват три различни посоки на развитие на мебели с тенсегрити елементи. Всички те са подчинени на принципите на минимализма, като имат само по един такъв напрегнат елемент. Това позволява по-лесно овладяване на тези сложни структури, при които твърдите елементи не се допират един до друг, а се самоподържат в пространството само от натегнати въжета.

Характериситката му на натегната пружина позовлява да реагира със леко свиване на натиск и след това да се възвръща в първоначална форма. По този начин столовете се адаптират естесвено към седящия и се движат заедно с неговите движения. Така се постига нов вид ергономия, базираща се на природните принципи, а не на хидравлични системи.

VECTOR 1

Столът Vector-1 е първият протопип на част от една поредица от четири стола с това име, при които има само един тенсегрити елемент с V-форма. Предната част на столът заедно със седалката и облегалката издраждат една твърда рамка, която контактува със задните крака само чрез мрежа от натегнати въжета.

Цялата система се натяга от един обтегач, която позволява лесно регулиране, което дава
твърдоста на пружиниране при облягане назад. Страниците на рамката и задните крака са ламинирани с тънък лист неръждаема стомана, която подчертва отделните елементи, като ги прави едновременно ярки и отразяващи.

Z-TENSE

Столът Z-tense е нов прочит на емблематичният Z стол на Gerrit Rietveld. В случая е прекъсната наклонената плоскост на основата, като по този начин горната част създава усещането за левитация над долната част. Този тенсегрити принцип с горна част, която виси над долната и е стабилизирана от страчнични въжета, е много актуален в момента в интернет простраството. Това се дължи на факта, че се създава едно магично усежане за оптически невъзможна структура. При Z-tense се получава едно леко динамично придвижване на горната част напред и назад заедно със седящия, което дава усещането на люлеещ се стол.

O-TENSE

Столът O-tense е първият прототип от фамилия мебели, при които има тенсегрити
елемент с формата на обръч.

В случая обръчът играе ролята на облегалка и е вплетен в ромб, на който са махнати двете страници. За да се подчертае още по-силно “летенето” на обръча спрямо основата, той е двустранно ламиниран с неръждаема стомана. Тя се появява и във външната част на усилващите рамки на основата. При облягане горната част на обръча пружинира назад заедно с гърбa на седящия и дава допълнително ергономично удобство.

Цялостното излъчване и на трите стола на Константин Ачков е подчинено на един
смисилен минимализъм, който е примесен с изнендващи недопиращи се тенсегрити
елементи. Всички елементи на столовете са изрязани на различни видове CNC
машини. Развитието на тази поредица от иновативни мебели, скоро ще може да се
проследи на www.konstantinachkov.com.

Проектът е осъществен по програма за подпомагане на творците в Ковид обстановка на българската държава. Проектът е към Национален фонд Култура на България.

* тенсегрити — вид предварително напрегната пространствена конструкция, съставена от взаимно уравновесяващи се опънни и натискови елементи. При това елементите, които са подложени на натиск са пръти или греди, а тези на опън са въжета или други гъвкави елементи.