Типограми

Типограми | 2014-2016

Личен проект, с който дизайнерът забавлява в намирането на различни графични и словесни смисли.