Затвори проекта

Тишина | 2017

аудио визуален пърформанс

Аудио визуален пърформанс, видео мапинг, осветление, звук, Международен фестивал и резиденция за електронна музика, медийни изкуства и пърформанс, Фабрика 126, София