Затвори проекта

ТИ-РЕ

визуална идентичност

ТИ-РЕ | 2017

Брандиране и визуална идентичност на събития организирани от платформа ТИ-РЕ.