Затвори проекта

Туристическа ориентация на София

 

Първата по рода си система от този тип в България. Тя цели да улесни придвижването на туристи в центъра на София, като ги насочва към основните туристически обекти.

 

Снимки от Дориан Тодоров