Затвори проекта

Физкултура

Идентичност

Създаване на визуална идентичност и приложението й в различни комуникационни канали на събитието ФИЗКУЛТУРА.