Затвори проекта

читАлнЯта

Идентичност

Идентичност за читАлнЯта | 2015

Идентичността залага на българската кирилица като основен елемент. Започваща от логото и преливаща в цялостната комуникация, тя недвусмислено прави референция към дейността на обекта.