Затвори проекта

7 приказки зелени, с крила, крачета и антени

 2015

Илюстрации и оформление на детската книжка в стихове от Нели Маргаритова за различни насекоми приели човешки черти.