Затвори проекта

A hub

Идентичност, интериор и пространствена графика

A hub | 2016-2017

A hub е място, което свързва бизнеса и неправителствения сектор с цел създаване на социални иновации. Задачата е да се създаде максимално достъпно пространство, което позволява използването му и от хора с различни възможности.