Затвори проекта

Aromatica

дизайн на опаковки

Aromatica | 2015

Клиентът е Aromatica. За тях e важно продуктът да се отличи от другите им серии. Дизайнерът използва графично/абстрактно представяне на съставките.