Затвори проекта

BSEC

Лого

Финалист в лого конкурс на Министерството на външните работи за председателството на България на Черноморския икономически пакт. Логото представлява морски възел с дванайсет сегмента в симетрична композиция, символизиращо дванайсетте страни членки в организацията, свързани в хармонично единство.