DIR_BG

През 2018г. dir.bg навърши двайсет години и като част от комуникационната кампания беше разработен каталог с факти от историята на интернет портала.

Фотографии: Васил Германов и Костадин Кокаланов

Инфо-графики: Mikael Ishhanian и Костадин Кокаланов