Затвори проекта

DOMUS AUREA

пърформанс

DOMUS AUREA | 2017
Пърформанс на Войн де Войн


В 24-часов пърформанс Севда е поканена да се включа в два етапа, свързани с водени визуализации, сънуване и споделяне. Накрая рисува две картини по преживяванията на участниците в пърформанса.