Затвори проекта

Fantomat | 2008

интерактивна инсталация

Fantomat, интерактивна инсталация / 2008

Фантоматът е изработен на принципа на различни автомати (вендинг машини, слот машини, хазартни машини), които са израз на отчуждение в комерсиализираното публично пространство. Той изразява необходимостта да се преосмисли тази действителност. Фантоматът (автомат за фантазии) предлага алтернатива, замествайки комерсиалните принципи и продукти с една неочаквана артистична реалност.