Затвори проекта

Grace&Stella

нова идентичност

Grace&Stella | 2015-2017

„Grace & Stella е козметична компания, която имаше нужда от нова идентичност. В измислянето на концепцията беше важно да имат една обща визия, но да отличим продуктите един от друг. Всеки продукт има цитат, който показва някое негово качество, това се превърна и в цялостна идентичност на компанията.“