Затвори проекта

GRADE OFF

серия бижута

GRADE OFF | 2012г.

Игра на думи, пресъздаваща идеята за сътворението на бижута от плетено въже от тънки силиконови нишки, което започва да „набъбва” и гради обем, достигащ до сериозното съмнение дали би могло да бъде носимо.