Затвори проекта

Kometa sans

Шрифт

Комета sans serif e създаден от Васил Каталиев и Кирил Златков. Шрифта има двадесет и един стила и е публикуван от Кирил Златков Type Foundry.