Затвори проекта

La Scarpa

aрхитектура

La Scarpa, София, България | 2014

La Scarpa е магазин за обувки, намиращ се в стара сграда от 60-те години на миналия век. Авторът решава да запази текстурата, разкрита след пълното премахване на многобройни слоеве, напластени през годините. Умишленото акцентиране върху архитектурните оси, чрез внимателно използване на светлина, добавя дълбочина към перспективата и щедрост на пространството. Малкото цветове и материали на новосъздадените елементи деликатно съжителстват със суровата, стара структура от голи стени и бетон.