Затвори проекта

Man Ex Machina | 2011

кибер лекция

Man Ex Machina – кибер лекция, 2011

Камерно театрално представление, комбинация между инсталация, пърформанс и лекция. Man ex Machina е своеобразен субект, изграден върху метафората човек – псевдочовек, разгледан през социализирането и театрализирането на мотива за човешкия двойник.