Nomad.ist

Nomad.ist е линия от занаятчийски ръчно изработени стоки за дома, които празнуват простотата, многофункционалността, устойчивостта, свободата и странността. Тя съчетава естествени материали и традиционни процеси със съвременна естетика, за да осигури устойчив, радостен живот, направен с любов на малки партиди. Всяко парче изследва нашето отношение към предметите, които притежаваме, и живота, който избираме да живеем. Напрежението между желанието за изследване и разширяване спрямо необходимостта да останете в основата си и да се вкорените. Какво е съществено за вашето съществуване и щастие? Какво прави пространство или място дом?