Затвори проекта

Parallel sounds

Parallel sounds | 2017

За изложбата на артистите резиденти по програма KulturKontakt, Виена.

Звук: Ангел Симитчиев

(фотография С. Мирчева)