Затвори проекта

Tabula Rasa | 2010

интерактивен пърформанс

Tabula Rasa, интерактивен пърформанс/инсталация / 2010

Произведение на изкуството, което представлява обект-кутия-маса, разделен на множество сектори, под които е разположено тялото на автора. Всяко действие на посетителя афектира директно автора, физически и емоционално. „Живостта” на тялото му, което реагира, боли го, смее се, поставя въпроса за директния ефект от изследването на „другостта” и как неговата обективизация може да се разглежда като форма на насилие.