Затвори проекта

Telelinks | 2016

видео инсталация

Видео Инсталация, видео мапинг, сценография, звук, НДК, София

Чрез плоски плоскости и проекция зрителя попада в илюзорно триизмерно пространство, което абстрактно показва пътя на компанията /Telelink/ през годините. В колаборация със студио Форматик.