Затвори проекта

Trash Lovers

2009-2014

Съвместен проект с Момчил Захариев, Костадин Кокаланов и Ивайло Недков.

Проектът, който повлиява из основи на по-нататъшната му работа.

https://vimeo.com/33226047