Международен симпозиум

Начало
Макс Зидентопф

Макс Зидентопф

Реклама и фотография
Hey Studio

Hey Studio

Графичен дизайн и илюстрация
Луси Колдова

Луси Колдова

Продуктов дизайн и стъкло
Паула Дзукоти

Паула Дзукоти

Футурология и етнография
Крис Хотън

Крис Хотън

Илюстрация и социален дизайн
Мелба Бюлетин