Melba2021

11-21.11.21

Фестивал за дизайн София

Фестивалът

Фестивалът смесва различни перспективи за дизайна в разнообразни творчески активности. Той е част от МЕЛБА - поредица от инициативи за дизайн, стартирана от Студио Комплект в края на 2017 г., която бързо се превърна в уникална платформа със силна общност и внимателно подготвено съдържание: онлайн двуезичен архив архив на съвременни български дизайнери, срещи на живо и годишен фестивал. След три издания 2018, 2019 и 2020 фестивалът успя да подчертае потенциала на дизайна, да запали сътрудничества, да привнесе ценен международен опит и да представи местните творци в международен контекст.

Фестивалът