за фестивала

Фестивалът смесва различни перспективи за дизайн в разнообразни творчески активности. Той е част от МЕЛБА – поредица от инициативи за дизайн, стартирана от Студио Комплект в края на 2017 г., която бързо се превърна в уникална платформа със силна общност и внимателно подготвено съдържание: онлайн двуезичен архив на съвременни български дизайнери, срещи на живо, училище с класове по разнообразни теми и годишен фестивал. След четири издания 2018, 2019, 2020, 2021 фестивалът успя да подчертае потенциала на дизайна, да запали сътрудничества, да привнесе ценен международен опит и да представи местните творци в международен контекст.