МОЖЕ ЛИ ДА Е МАЛКО
ПО-РАЗЧУПЕНО - Дискусия от Know-How Show-How

КОГА

10.11.2022, четвъртък | 18:30-20:30

КЪДЕ

Чешки център, зала
ул. “Г. С. Раковски” 100, София

Въпреки че ефективното общуване е необходимо във всички човешки взаимоотношения, то е още по-критично в бизнес комуникацията. Митове ли са максимите “Клиентът винаги е прав” и “Който плаща, той поръчва музиката”? Имаме ли нужда от преводач при разговорите между клиенти, дизайнери и изпълнители?


В тази дискусия за общуването между различните групи, обвързани в цялостното развитие на творческия продукт, ще чуете различни перспективи от гости и участници и ще обмените опит в търсене на отговор на въпроса: какво означава етика на комуникацията в практиката на графичния дизайнер?

Дискусията е подходяща за професионалисти и студенти от сферата на графичния дизайн и близки до нея индустрии, както и всички, за които темата е важна и имат мнение по въпроса.

Събитието е част от проекта „Know-How Show-How общност“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.