SMART HUNGARY: Иновации в индустралния дизайн през 24 примера

КОГА

03.11.2022, четвъртък

Тур в изложбата: 10.11.2022, четвъртък, 16:00

Работно време: понеделник – петък | 09:00 - 18:00

КЪДЕ

Инкубатор, София Тех Парк
бул. „Цариградско шосе“ 111 B Сграда Инкубатор, София

Ключовите понятия в икономическото развитие на 21-ви век са две: добавена стойност и конкурентоспособност. С какво обаче може да бъде конкурентноспособна една малка централноевропейска източна страна при положение, че дори предстоящите десет години са непредсказуеми? 


Чрез нови и подходящи за експорт продукти изложбата SMART HUNGARY: СМАРТ УНГАРИЯ 2021-2022 представя Унгария, която дава актуални и конкурентноспособни отговори на икономическите, екологичните и обществени предизвикателства, вълнуващи света днес.

Групирани в седем теми, които съставляват ежедневието (Smart Sport, Smart Mobility, Smart Leisure, Smart City, Smart Home, Smart Healthcare, Smart Agriculture), изложбата презентира интелектуалния потенциал на страната и възможностите за иновации под формата на 24 продукта. Чрез ред постижения, обхващащи различни области на науката, SMART HUNGARY показва как изглеждат „умните“ практики от Унгария и как страната се включва в дигиталната революция, в световните тенденции за стабилност и персонализиране.

Достиженията, отразени в изложбата, са резултати от изследователска и развойна дейност, както и от научна работа, продължили десетилетия, като в повечето случаи те са защитени и разполагат с международен патент. Изложбата SMART HUNGARY поставя начало на диалога с големия свят – с надеждата за общи решения на глобалните предизвикателства.