"Разказът" на Ателието по керамика и порцелан на Висшето училище за приложно изкуство в Прага

КОГА

09.11.2022, сряда | 18:00

Работно време: понеделник – петък | 13:00 - 18:00

КЪДЕ

Галерия | Чешки център
ул. “Г. С. Раковски” 100, София

Изложбата с керамични обекти “Разказът” представя избрани творби на студенти от Ателието по керамика и порцелан на Висшето училище за приложно изкуство (Vysoká škola uměleckoprůmyslová) в Прага. Работите са създадени по проектна задача през летния семестър на 2021/2022 академична година, в рамките на която на студентите е възложено да си изберат конкретен артефакт от отворения депозиторий на Музея на приложното изкуство в Бърно, да идентифицират неговата история и да го отразят в своя собствена работа.

В течение на целия семестър студентите от ателието на известния чешки майстор на стъкло и керамика Милан Пекарж са се занимавали с историята на технологии, артефакти и конкретни автори. Същевременно връзката между всички работи е търсенето на ролята, която съответната история играе в процеса на реализация на творбата и възможностите за споделяне на наративи чрез предметите. Дали самите предмети са надарени със способността да „говорят“, или са по-скоро повърхностен екран, върху който се проектират интерпретативните рамки на съответната епоха?

Представените работи концептуално създават субективен разрез на историята на европейската керамична продукция. Ще открием творби, които са отглас на средновековни артефакти, традиционни начини за създаване на народна керамика и на първите порцеланови манифактури, както и на технологични феномени и съвременни автори.

Висшето училище за приложно изкуство (Vysoká škola uměleckoprůmyslová) в Прага  (UMPRUM) e малко художествено училище, предлагащо качествено образование в областта на визуалните изкуства, архитектурата и дизайна. През изтеклите години успява да устоим на натиска за инструментализация и икономизация на знанието. Целта на училището е не само подготовката на млади хора за художествена професия, но и възпитаването на независим изследователски и експериментаторски дух.

Събитието се организира от Чешкия център съвместно с Посолството на Чешката република в София в рамките на културната програма на Чешкото председателство на Съвета на ЕС.